Projekt Beschreibung

Oli­ver Peters

Rechts­an­walt, Fach­an­walt für Han­dels- und Gesellschaftsrecht

bis 31.08.2020 bei RB Rei­se­rer Biesin­ger Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH

Rechts­an­wäl­te Pabst Lorenz + Part­ner PartG mbB

Fon: +49621 - 422 90 - 0
Fax: +49621 - 422 90- 10
E-Mail: oliver.peters@plup.de